GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Email:  ybi-tranyen-th-thcshoacuong@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0900000000

 

Hòa Cuông là 1 xã thuộc vùng lõm của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái diện tích 18,5 km2; dân số: 2707 người; mật độ dân số: 146 người/ km2; dân tộc: 898 chiếm 33% bao gồm 6 nhóm chủ yếu, trong đó: dân tộc Kinh chiếm khoảng 67%; dân tộc Cao Lan 31%; còn lại 2% là các dân tộc khác như (Dao; Giáy; Tày; Mường); (số liệu tháng 12/2017);

Cơ cấu dân cư: dân cư bản địa gốc gác lâu đời là người Cao Lan (còn gọi là Sán Chay), người kinh chủ yếu là đồng bào dưới xuôi vùng Nam Định, Thái Bình lên khai hoang.

Vị trí địa lí: phía Bắc – Đông bắc tiếp giáp xã Tân Hương, huyện Yên Bình; phía Nam – Tây Nam tiếp giáp thị trấn Cổ Phúc; phía Tây – Tây Bắc tiếp giáp xã Việt Thành; phía Đông – Đông Nam tiếp giáp xã Minh Quán.

Địa bàn dân cư chia làm 8 thôn với các tên gọi (Đá Cháy; Động Cháy; Đá Chồng; Vực Dõi; Hóa Cuông; Thọ Xuân; Đầm Sen; Đôn Bản)

Về lịch sử nhà trường:

Ba năm sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, ngày 05 tháng 09 năm 1957, Trường cấp 1, Hòa Cuông được thành lập; học sinh trong xã học hết cấp 1 sẽ lên học tiếp cấp 2 tại xã Cổ Phúc. Đến tận tháng 09 năm 1973, Trường cấp 2 Hòa Cuông mới ra đời..

Tháng 09 năm 1980, Trường cấp 1 và cấp 2 được sáp nhập và lấy tên là Trường Phổ thông cơ sở Hòa Cuông’

Tháng 09 năm 2007, do sự phát triển của qui mô dân số nên Trường Tiểu học Đá Cháy được thành lập để phục vụ cho nhu cầu học Tiểu học của con em đồng bào Cao Lan ở 3 thôn (1+2+3);

Tháng 09 năm 2010, Trường Tiểu học Đá Cháy được sáp nhập về và trở thành 1 phân hiệu của Trường PTCS Hòa Cuông;

Tháng 10 năm 2016, sáp nhập nốt Trường mầm non Hòa Cuông với trường PTCS Hòa Cuông thành Trường TH&THCS Hòa Cuông

 

CỰU HỌC SINH TIÊU BIỂU

 1. Bà Hoàng Thị Ngọ, sinh tháng 10/1954, tại thôn 6 Hòa Cuông, Trấn Yên, Yên Bái. là Cựu học sinh khóa 4 của Trường Tiểu học Hòa Cuông niên khóa 1981-1984. Năm 1970, bà học xong cấp 3 tại Trường cấp 3 Trấn Yên và thi đỗ vào Học viên Hán Nôm, tốt nghiệp năm 1974, bà được giữ lại trường làm giảng viên, học tiếp bằng Tiến sĩ và được phong học hàm Phó Giáo sư. Hiện bà đã nghỉ hưu tại Hà Nội;

2. Ông Trần Đức Phú, sinh năm 1949, là cựu học sinh khóa 1 Trường Tiểu học Hòa Cuông niên khóa 1957-1960. Năm 1966, ông tốt nghiệp cấp 3 và đi bộ đội, phục vụ trong ngành quân giới, được phong quân hàm đại tá, nguyên là Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS nhà máy Z179 tại hà Nội.

 

HUÂN HUY CHƯƠNG

 

Nhà trường chưa được tặng huân huy chương

 

CƠ CÂU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG HIỆN TẠI

 

I. BAN GIÁM HIỆU

1. Hiệu trưởng: Phạm Thị Kiều Vân

2. Phó Hiệu trưởng phụ trách khối Mầm non: Nguyễn Thị Nghệ

3. Phó Hiệu trưởng phụ trách khối Tiểu học: Nguyễn Tiến Hải

4. Phó Hiệu trưởng phụ trách khối THCS: Trần Quốc Hùng

II. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Nghệ
  2. Phó Chủ tịch: Phạm Thị Hưng
  3. Ủy viên: Phùng Thế Nam

Ban giám hiệu Trường TH&THCS Hòa Cuông